CROATIA CUP 2005. (5 kola + finale)


Pojmovnik preponskog jahanja

 
Organizator: Hrvatski konjiki pool

Natjecanja iz skupine Croatia kupa u preponskom jahanju, kao natjecanja kategorije nacionalnog kupa, odravaju se u Hrvatskoj od 1992. godine. Upravo tada je prvi put, po uzoru na svjetske trendove, uoena potreba za povezivanjem vie natjecanja kako bi se postigao njihov kontinuitet, lake iskoristile mogunosti medijskog praenja i na najbolji mogui nain pribliila ta natjecanja javnosti. Tako su se natjecanja u preponskom jahanju iz manjih mjesta (izuzev Zagreba) tradicionalno vezanih za uzgoj konja preselila u vee gradove, svojevrsna sredita regija koja mogu pruati podrku potrebnu za razvoj vrhunskog sporta. Prvi rezultati pokazali su organizatorima da je u kratkom vremenu uspjeno uinjen velik iskorak konjikog sporta prema zainteresiranoj publici, osobito nakon uspjeno organiziranog finala Croatia kupa u prepunoj pulskoj areni, u ljeto 1993. godine.

Natjecanja iz skupine Croatia kupa danas po prvi put dobivaju karakter meunarodnih natjecanja. Otvaranjem natjecanja za strane natjecatelje ele se postaviti novi kriteriji, ime kvaliteta natjecanja prelazi na razinu viu nego do sada. Poredak u Croatia kupu ostvaruje se u dvije kategorije, juniorskoj i seniorskoj. Pobjednik kupa je natjecatelj koji na natjecanjima iz ove skupine postigne najbolje rezultate te time ukupno osvoji najvie bodova.

U 2005. godini, u elji da se Croatia kup prilagodi trenutnim trendovima, natjecanja e osim u dosadanjim gradovima domainima po prvi put biti organizirana na nekoliko novih lokacija, ime se eli postii da svaka regija dobije svoje sredite konjikog sporta. Tako je domain prvog kola Croatia kupa Hipodrom Zagreb, drugog nacionalni park Brijuni, tree kolo seli u akovo, u sklopu akovakih vezova, zatim dolazi Trilj kod Sinja te Varadin. Finale Croatia kupa odrat e se poetkom listopada u Osijeku. Svako od ovih natjecanja popraeno je sadrajima povezanim s ponudom gradova domaina.

Svakako valja naglasiti da je za konjiki sport i za njegove sponzore vrlo vano da se konjika natjecanja dogaaju i izvan Zagreba, po cijeloj Hrvatskoj. Lokalni (su)organizatori i mediji osobito su zainteresirani i ponosni da se odreene meunarodne i nacionalne konjike priredbe dogaaju u njihovoj upaniji ili gradu, za to su spremni na sebe preuzeti i odreene organizacijske obveze.

Dosadanji pobjednici Croatia cup-a:

Godina Jaha
Klub
 
1992.  uk. pobjednik Kristina Grilec  KK A.S.   
1993.  uk. pobjednik  Ante imlea   KK A.S.
1994.  uk. pobjednik  Ante imlea   KK A.S.
1995.  seniori
             juniori 
Geza Nagy  
Kristina Grilec
KK A.S.
KK A.S.
1996.  seniori 
             juniori 
Renato Levani 
Maja Trajbar 
KK Trajbar Team
KK Trajbar Team
1997.  seniori 
             juniori  
Geza Nagy
Neno Mari
KK akovo
KK Alkar
1998.  seniori
             juniori 
Ante imlea
Iva Masnec
KK A.S.
Purgerski KK
1999.  seniori 
             juniori
Renato Levani 
Dora Zlamalik 
KK Trajbar Team
KK Trajbar Team
2000.  seniori 
             juniori 
Ante imlea
Bela Petrianec

KK A.S.
KK A.S.

2001.  seniori
             juniori 
Ante imlea
Janka Kraovec
KK A.S.
Purgerski KK
2002.  seniori 
             juniori 
Draen Gagro 
Mirna Bai
Akad. KK Krievci
KK Trajbar Team
2003.  seniori 
             juniori 
Draen Gagro 
Ivan Raci 

Akad. KK Krievci
KK akovo

2004.  seniori 
             juniori
Geza Nagy
Ivan Raci 
KK akovo
KK akovo
2005.  seniori
             juniori
Denis Gugi
Patricija Pikuri
KK Zagreb
KK Zagreb